Darivanjem ozdravljam


“Život prolazi i sve što imam jednog dana ću napustiti. Smrt je neumoljiva. Dobro koje sam učinio i suza koju sam bilo kome otro ostat će sa mnom jer mi ih smrt ne može istrgnuti iz ruku. Dobra djela i humani, etički čin ostat će moji zauvijek. Bit će tragovi koje će pokušati slijediti mnogi. Mislim da znam kojim putom trebam ići.”
T. Ivančić, “Lijepo je što postojiš”

Dragocjeni i cijenjeni posjetitelju,
prepoznaješ li da si stvoren kako bi ugradio svoj kamen u izgradnji boljeg svijeta, možeš to učiniti
na način da svojom donacijom omogućiš još svestranije djelovanje Centra za duhovnu pomoć.

Račun za uplatu:
IBAN: HR 34 2340 0091 1000 21715
Hvala ti od srca! Dobro je što postojiš!