Hagioterapijski susreti – travanj: Kako mijenjati navike


HAGIOTERAPIJSKI SUSRETI SRIJEDOM OD 18h,

TRAVANJ 2013.

Kako mijenjati navike

Voditelji:

Hagioasistenti iz

Centra za duhovnu pomoć

Organizator: Centar za duhovnu pomoć, Zagreb, Vodnikova 2/III

Sve informacije na telefon. 01/4829-829 (uto, sri, čet od 8 do 20h)

Mijenjati navike kao stare kofere

 

Prijatelju, vjerujem da ti u srcu i mislima živi duboka čežnja za sretnim i radosnim danima, za smislom svoga života. Ponekad se takvi dani čine dalekima. Ali, čim se čovjek podsjeti na temeljne istine o sebi, u trenutku se sve mijenja najprije u njemu samom a onda neminovno i oko njega. Podsjetimo se na najvažnije isitne o čovjeku:

 • Postoji Stvoritelj svijeta i tebe; on je baš tebe konkretnog želio, stvorio, sav je za tebe. A taj Stvoritelj je sama Dobrota, Istina, Ljepota i Ljubav. Filozofi kažu da je on bitak – jer je u temelju svega što postoji. On je temelj i tvoga postojanja. Ti nikad nisi sam.
 • U tebe je položeno veliko blago, tvoja osobnost i po tome vrijediš već samim time što postojiš. Tu istinu si posvijesti. Jer ono čega si svjestan to živi u tebi, to postoji, ono čega nisi svjestan to za tebe ne postoji.
 • Ti si jedinstven, original, u tebi je unikat koji jedva čeka otkriti se svijetu i obogatiti ga a tebi pokazati smisao života.
 • U sebi nosiš svijest koja želi oživjeti okrenuta prema Dobroti izvoru života koji ti se raduje, prema Istini koja štiti život i tebe, prema Ljubavi koja ti nudi mogućnost rasta do vrhunskog čovjeka.
 • Darovana ti je i sloboda po kojoj se u svakom trenutku možeš opredijeliti za to dobro i za istinu koji su čuvari života.

Svijest je duhovna stvarnost a duh prožima cijelo moje biće i prenosi posviješćenu informaciju o meni u svaku stanicu moga bića. Svaka stanica ima moć primanja informacija i odlučivanja hoće li s tom informacijom surađivati ili ne. Ono što mislim ostaje duboko upisano u svaku moju stanicu, na moju izgradnju ako je misao dobra ili na nemoć ako je misao negativna. Negativne misli su vodić u negativne navike kojima dokidam svoju slobodu. Podsjećajući se iznova na temeljne istine o čovjeku već sam na putu promjene starih navika boli i ograničenja u nove životne navike zdravlja, rasta i razvoja.

Prijatelju, pozivam te na koračanje u praksu zamjene navika kao starih kofera za nove koje te oživljuju :

 • Sjeti se kako si do sada razmišljao, kakve su bile tvoje misli? A onda se sjeti blaga položenog u tebe koje ti daje snagu da se sada mirno možeš iz misli razočaranja, beznađa, straha, pasive prebaciti u misli nade, povjerenja u dobro, akcije, slobode, radosti… Ako ne uspije od prve, ništa za to, samo ponovi to znajući da si se opredijelio za život u punini.
 • Kad čovjek obnovi svoje misli lakše dolazi do promjena starog razarajućeg govora u govor koji izgrađuje život, ohrabruje i budi nadu. Tu pomaže odluka; npr. odsada ću govoriti i živjeti:
  • Ja mogu, ja hoću, ja vjerujem, uspjet ću Mogu jer je u meni veličanstvena Stvoriteljeva snaga, hoću jer je u meni moć slobode da se opredjelim za život, a vjerujem znači; već vidim sebe osmišljenog, zdravog, uspješnog.
  • Bit će dobro, očekujem samo dobro – čovjekova čvrsta vjera da je dobro jače od svakoga zla, je pokretač svega u dobro, pa i onoga što se naizgled čini izgubljenim. Prema tome kada očekujemo dobro ono sigurno dolazi.
  • Ja nisam ono što jesam nego ono što mogu biti
  • Ja neizmjerno nadilazim samoga sebe
  • Za let si dušo stvorena
  • Ti ne možeš učiniti ništa a da te ja prestanem poštivati
  • Znam tvoje dubine me ljube
  • Lijepo je što postojiš
 • Mijenjajući navike starih misli i govora olakšavaju promjenu naših starih navika ponašanja. Npr. do sada sam bio pasivan, očekivao da drugi mijenjaju moj život, ali od sada postajem aktivan za svoj život. Odlukom za mijenjanje navika u čovjeku se razvijaju sposobnosti za stvaranje i kreativnost, za razvoj na svim životnim područjima. Slobodan od navika čovjek postaje ispunjen dobrotom, istinom i ljubavlju za sebe a onda i za okolinu kojoj pripadam.
 • Cijela priroda se oko mene mijenja i obnavlja, daje nam se u različitosti koja znači život
 • Vidim da se sve u prirodi iznova mijenja, obnavlja, živi – odlučujem se i ja ići naprijed želim se mijenjati jer hoću živjeti 100%.